Học tập trải nghiệm thiên nhiên tại Đồng Nai - Trường Lý Chính Thắng 1

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

Học tập trải nghiệm thiên nhiên tại Đồng Nai - Trường Lý Chính Thắng 1

Học sinh khối 6 và 8 Trường Trung học Cơ sở Lý Chính Thắng 1, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia học tập trải nghiệm thiên nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai với Gaia vào ngày 28.12.2017. 


Hứa hẹn nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú như: Truy tìm kho báu, lội suối, đi bộ băng rừng rậm nhiệt đới, truy tìm dấu vết động vật, nhỏ cỏ, tưới cây, đi địa đạo Chiến khu D...

Gần 40 TITAN của Gaia đã sẵn sàng! Chuẩn bị lên đường thôi! ♥ Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY