Sắp diễn ra: Tập huấn GDMT cho các VQG và KBTTN Việt Nam, 18-22.09.2017

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

Sắp diễn ra: Tập huấn GDMT cho các VQG và KBTTN Việt Nam, 18-22.09.2017

Hai mươi nhăm cán bộ giáo dục môi trường khu vực Miền Trung sẽ tham gia khóa học chất lượng quốc tế về giáo dục môi trường dài 5 ngày tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Khóa học đặc biệt này được thực hiện bởi Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên GAIA, Trường Đại học Carlifornia- Berkeley, Mỹ và Vườn Quốc gia Bạch mã, dưới sự tài trợ của quỹ Buck Kingsman. Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 09 năm 2017, khoá tập huấn đặc biệt này nhằm nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường với giáo viên, học sinh, du khách, cộng đồng địa phương, cán bộ lãnh đạo và công chúng nói chung tại các VQG và KBTTN Việt Nam. Khoá tập huấn nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm GDMT giữa các đơn vị. Đặc biệt, tham gia tập huấn, các học viên còn được tạo cơ hội hỗ trợ thực hiện dự án GDMT tại đơn vị. Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY