TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN GAIA

Chương trình

Nhập từ khóa tìm kiếm

VUI SỐNG XANH

 

Đây là chương trình nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, khích lệ và truyền cảm hứng về lối sống xanh thân thiện đến môi trường cho các nhóm đối tượng khác nhau. Chương trình gồm các buổi nói chuyện, tọa đàm, hội thảo về rác thải nhựa và sống xanh, nhưng chuyến đi thực tế dọn rác tại bãi biển hoặc trong thành phố, dành cho các doanh nghiệp, cá nhân, trường học. Một số chương trình đã thực hiện gồm:

  1. Tọa đàm Sống Xanh kết hợp chuyến đi thực tế tham quan các mô hình doanh nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.
  2. Chuyến đi rọn rác bãi biển danh cho doanh nghiệp, trường học
  3. Nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm Vui sống xanh với doanh nghiệp, trường học
  4. Giáo dục về rác thải nhựa - Chương trình bao gồm các tập huấn giáo viên các cấp, tại nhiều tỉnh nhằm xây dựng, thực hiện chương trình Giáo dục Trường học không rác nhựa.
  5. Ngày hội sống xanh dành cho doanh nghiệp, trường học, công chúng. 

 

 

 

 

 

 
HÀNH ĐỘNG NGAY