Cơ hội nghề nghiệp


Cơ hội nghề nghiệp

Nhập từ khóa tìm kiếm

Gaia hiện đang tìm cán bộ tâm huyết cho nhiều vị trí khác nhau: Cán bộ Chương trình- Cán bộ truyền thông- Cán bộ kế toán hành chính. Nếu bạn biết làm việc, không sợ rừng, không ngại làm việc nhóm, thích ngao du sơn thủy trải nghiệm thiên nhiên, muốn phát triển trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, hẳn đây là nơi dành cho bạn.

HÀNH ĐỘNG NGAY