Đơn vị tài trợ và ủng hộ

GAIA

Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

GAIA xin trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã đồng hành và tài trợ GAIA trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường Việt Nam! 

 

QUỸ, TỔ CHỨC, CÔNG TY

 

                 

 

 

                                                                           

 

 

 

                                            
          

       

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH LỢI TRUNG, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MÌNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐIỆN BIÊN QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MÌNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÙ CHÍNH LAN, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MÌNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN BÉ, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MÌNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BA ĐÌNH, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH TRỊ ĐÔNG, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

 

 

CÁ NHÂN

1. Tiến sỹ SUSAN LYNN CARPENTER - Giảng viên Trường Đại học Carlifornia, Berkerley, Mỹ

2. Ông LÊ VĂN DŨNG – Cán bộ Bảo tồn, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Thú ăn thịt Cúc Phương.

 

 

HÀNH ĐỘNG NGAY