Kết nối giới trẻ với BVDVHD #2: GIÚP GIỚI TRẺ THAM GIA BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Tin GAIA
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

Kết nối giới trẻ với BVDVHD #2: GIÚP GIỚI TRẺ THAM GIA BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Tp.Hồ Chí Minh, nay 23.04.2017 – Nhóm cá bạn trẻ thuộc chương trình Kết nối giới trẻ với bảo tồn thiên nhiên đã tham gia buổi tập huấn – sinh hoạt định kỳ lần 2 với mục tiêu góp phần bảo vệ động vật hoang dã. Tại buổi sinh hoạt định kỳ này, các bạn trẻ sôi nổi tham gia các hoạt động như: trắc nghiệm kiến thức về buôn bán ĐVHD, đánh giá kết quả xây dựng tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ ĐVHD và tìm hiểu kỹ năng lập kế hoạch. Cả nhóm cũng thống nhất những nhiệm vụ nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã sẽ thực hiện trong thời gian tới.

 

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Kết nối giới trẻ với bảo tồn thiên nhiên, với chủ đề: Bảo vệ động vật hoang dã, khởi xướng và thực hiện bởi Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Buổi sinh hoạt định kỳ đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 3 năm 2017. Sau buổi sinh hoạt, nhóm sinh viên đã xây dựng được 10 tờ thông tin giới thiệu các loài ĐVHD quý hiếm. Dự kiến những tờ thông tin này sẽ được giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong thời gian tới. Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY