TUYỂN THỰC TẬP SINH GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

TUYỂN THỰC TẬP SINH GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG


Cơ hội đặc biệt cho các bạn trẻ đam mê với bảo tồn thiên nhiên nhiên và muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục truyền thông môi trường. 

Bạn có cơ hội trở thành nhân viên của GAIA và tham gia "Tập huấn chất lượng quốc tế về Giáo dục Môi trường" tại Vườn Quốc gia Bạch Mã vào tháng 9 này (https://goo.gl/m4LZjE)

 

Để biết thêm chi tiết về thực tập sinh: https://goo.gl/UMJZQL 

 

Đăng ký tuyển thực tập sinh: https://goo.gl/a1KQtf 

 Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY