TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN 08.2021

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN 08.2021

Thời gian góp rừng 01-03.2020  03-05.2020  05-07.2020  08.2020 đến 02.2021  03-07.2021

Đợt 5. Sẽ trồng rừng vào tháng 8.2021

Để nhận báo cáo cập nhật tiến độ trồng rừng và hiện trạng khu rừng, mời bạn điền thông tin tại:

http://bit.ly/nhancapnhatrunggaia


 

Bấm vào đây để xem thêm thông tin về trồng rừng Xuân Liên và cách góp cây

Thời gian góp rừng 01-03.2020  03-05.2020  05-07.2020  08.2020 đến 02.2021  03-07.2021Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY