BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA GAIA

Thư viện - chơi mà học

Nhập từ khóa tìm kiếm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA GAIAXin trân trọng giới thiệu các Báo cáo hoạt động năm của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Xin cảm ơn mọi sự hỗ trợ đóng góp, quý báu của bạn! 

enlightened Báo cáo hoạt động năm 2022

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh 

enlightened Báo cáo hoạt động năm 2021

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh 

 

enlightened Báo cáo hoạt động năm 2020

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh 

enlightened Báo cáo hoạt động năm 2019

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh 

enlightened Báo cáo hoạt động năm 2018

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

enlightened Báo cáo hoạt động năm 2017

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

 

 

 

Tải về
HÀNH ĐỘNG NGAY