Báo cáo trồng cây trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Thư viện - chơi mà học

Nhập từ khóa tìm kiếm

Báo cáo trồng cây trường học Thành phố Hồ Chí MinhMùa hè năm 2020, được sự tài trợ của GreenViet, Gaia đã tiến hành trồng 50 cây gỗ lớn và giáo dục gần 5000 học sinh về bảo vệ cây xanh, tại 5 trường học thuộc 3 quận ở Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời nhấp vào link để xem hình ảnh trồng cây và giáo dục nâng cao nhận thức về cây xanh ở từng trường.  

  1. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 
  2. Trường THPT Dương Văn Thì
  3. Trường THCS Thanh Đa
  4. Trường THCS An Phú
  5. Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang

mailXin mời xem báo cáo về hoạt động trồng cây trường học
 

1. Báo cáo số 1, tháng 7 năm 2020

2. Báo cáo số 2, tháng 1 năm 2021

3. Báo cáo số 3, tháng 11 năm 2021

4. Báo cáo số 4, tháng 3 năm 2022 


heartBáo cáo của từng trường

Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, Quận 9

Báo cáo số 1, tháng 7.2020

Báo cáo số 2, tháng 12.2020

Báo cáo số 3, tháng 03.2022 
 

Trường THCS An Phú, Quận 2

Báo cáo số 1, tháng 7.2020

Báo cáo số 2, tháng 12.2020

Báo cáo số 3, tháng 04.2022
 

Trường THCS Thanh Đa, Quận Bình Thạnh

Báo cáo số 1, tháng 7.2020

Báo cáo số 2, tháng 12.2020

Báo cáo số 3, tháng 03.2022

Trường THPT Dương Văn Thì, Quận 9

Báo cáo số 1, tháng 7.2020

Báo cáo số 2, tháng 12.2020

Báo cáo số 3, tháng 04.2022

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Quận Thủ Đức

Báo cáo số 1, tháng 7.2020

Báo cáo số 2, tháng 12.2020

Báo cáo số 3, tháng 03.2022
 

Đợt trồng cây tiếp theo tại các trường học TP. Hồ Chí Minh là tháng 5-9.2022.Để ủng hộ trồng cây, xin mời bạn cùng làm theo hướng dẫn: http://bit.ly/caytruonghoc 

 

 


Tải về
HÀNH ĐỘNG NGAY