Sách: Em yêu Cù Lao Chàm

Thư viện - chơi mà học

Nhập từ khóa tìm kiếm

Sách: Em yêu Cù Lao ChàmTháng 5 năm 2018 - Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia phối hợp với Khu Dự trữ Sinh Quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An xuất bản cuốn sách nhỏ kích thước: 17X17cm với tiêu đề: Em yêu Cù Lao Chàm. Cuôn sách tiếng Việt, dày 42 trang này, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của học sinh về Cù Lao Chàm – vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh Quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

 

Sách gồm 4 phần: Phần 1. Bạn biết gì về Khu dự trữ Sinh Quyển thế giới Cù Lao Chàm –Hội An, giới thiệu các thông tin cơ bản về Khu Dự trữ Sinh Quyển như: diện tích, vị trí, vai trò, nhiệm vụ… Phần 2. Cù Lao Chàm – Vùng lõi của khu Sinh Quyển, giới thiệu một số loại tài nguyên thiên nhiên tiêu biểu như: Rùa biển, Rạn san hô, Cua đá, Rong biển, Cỏ Biển, Rừng nhiệt đới…. Phần 3. Những mối đe dạo đối với Cù Lao Chàm, liệt kê các thách thức đối với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Cù Lao Cham. Phần 4. Những nỗ lực bảo vệ Cù Lao Chàm, giới thiệu những nỗ lực của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm; đồng thời hướng dẫn cụ thể những việc học sinh, du khách và người dân địa phương nên làm để bảo vệ Cù Lao Chàm.

 

Cuốn sách không chỉ được minh hoạ bởi nhiều hình ảnh sinh động, mà còn bao gồm 16 trang để học sinh thoả sức sáng tác, vẽ tranh, ghi nhận cảm xúc về về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Cù Lao Chàm.

 

Đây là hoạt động thuộc dự án nhằm nâng cao năng lực cán bộ giáo dục môi trường thông qua cải thiện chất lượng hoạt động với học sinh, do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Quỹ Buck Kingman thuộc Chương trình Lãnh đạo Môi trường Bearh’s, Đại học California Mỹ phối hợp tổ chức.

 

Bạn có thể tải quyển sách này tại đây:  https://bit.ly/2sQ26an

 


Tải về
HÀNH ĐỘNG NGAY