TRỒNG VÀ GIÁM SÁT RỪNG CỘNG ĐỒNG EXO TRAVEL

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

TRỒNG VÀ GIÁM SÁT RỪNG CỘNG ĐỒNG EXO TRAVEL

 

 

Trồng và Giám sát Rừng Cộng đồng EXO Travel là một trải nghiệm đặc biệt để kết nối gần 150 cán bộ EXO Travel với thiên nhiên, đồng thời xây dựng tinh thần nhóm. Khu rừng EXO Travel sẽ được trồng tại Khu Dự trữ Sinh Quyển Đồng Nai, với mục tiêu tăng cường đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn quần thể Voi và các loài động vật hoang dã quý hiếm! 

Điểm đặc biệt trong chương trình này là các cán bộ EXO Travel sẽ cùng với Gaia thực hiện điều tra rừng nhằm đánh giá hiệu quả mà khu rừng EXO Travel mang lại cho thiên nhiên, ví dụ tán rừng, sinh khối rừng, thành phần côn trùng, động vật, thực vật, hiện trạng đất...

Thời gian: Thứ Bảy 14/07/2018.

Địa điểm: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai
 Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY