TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN GAIA

Chương trình

Nhập từ khóa tìm kiếm

NÂNG CAO NĂNG LỰC

 
Chương trình này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm cần thiết cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đồng thời huấn luyện, truyền cảm hứng và xây dựng nên lớp cán bộ kế tục cho công tác bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Chương trình này gồm các khoá tập huấn hoặc những hoạt động huấn luyện thông qua trải nghiệm công việc thực tế, các chương trình thực tập...
 
Đối tượng của chương trình này bao gồm: cán bộ các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, sinh viên và các câu lạc bộ, đội nhóm của sinh viên, các trường đại học, trường phổ thông, cán bộ các tổ chức bảo tồn…

Một số lĩnh vực nâng cao năng lực của Gaia gồm:

  1. Điều tra, giám sát đa dạng sinh học
  2. Sử dụng phương tiện hiện đại trong điều tra, giám sát đa dạng sinh học và tuần tra bảo vệ rừng: bẫy ảnh, máy định vị GPS, lập cơ sở dữ liệu, xây dựng bản đồ quản lý tài nguyên thiên nhiên, Mapinfo, máy ảnh, SMART…
  3. Kỹ năng xây dựng, thực hiện, giám sát chương trình giáo dục môi trường, giáo dục bảo tồn cho giáo viên - học sinh, cán bộ lãnh đạo, du khách, cộng đồng địa phương tại vùng đệm các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, công chúng tại các thành phố.
  4. Kỹ năng giảng dạy tích hợp nội dung bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên với học sinh, sinh viên trong chương trình chính khoá.
  5. Kỹ năng truyền thông (xây dựng, thực hiện, giám sát, thiết kế tài liệu, sử dụng màu sắc, viết tin bài, chụp ảnh, sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, quản lý báo chí, truyền thông mạng xã hội).
  6. Kỹ năng thiết kế và thực hiện tuyến tham quan diễn giải thiên nhiên, du lịch sinh thái.

 

Một số hình ảnh Chương trình Nâng cao năng lực Giáo dục Môi trường cho các Vườn Quốc gia Và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam. 

HÀNH ĐỘNG NGAY