Báo cáo trồng cây trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Thư viện - chơi mà học

Nhập từ khóa tìm kiếm

Báo cáo trồng cây trường học Thành phố Hồ Chí MinhMùa hè năm 2021, được sự tài trợ của GreenViet, Gaia đã tiến hành trồng 50 cây gỗ lớn và giáo dục gần 5000 học sinh về bảo vệ cây xanh, tại 5 trường học thuộc 3 quận ở Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời nhấp vào link để xem hình ảnh trồng cây và giáo dục nâng cao nhận thức về cây xanh ở từng trường.  

  1. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Quận Thủ Đức
  2. Trường THPT Dương Văn Thì, Quận 9
  3. Trường THCS Thanh Đa, Quận Bình Thạnh
  4. Trường THCS An Phú, Quận 2 
  5. Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, Quận 9

 

Xin mời xem báo cáo về hoạt động trồng cây trường học này

  1. Báo cáo số 1, tháng 7 năm 2020
  2. Báo cáo số 2, tháng 1 năm 2021

 

Để ủng hộ trồng cây tại các trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh, mời làm theo hướng dẫn: http://bit.ly/caytruonghoc 


Tải về
HÀNH ĐỘNG NGAY