Báo cáo Rừng Bạch Mã

Thư viện - chơi mà học

Nhập từ khóa tìm kiếm

Báo cáo Rừng Bạch MãChiến dịch Góp 1 cây là góp rừng Bạch Mã đã được Gaia triển khai từ tháng 12.2020. Sau 3 năm triển khai, tính đến tháng 1.2023, toàn bộ 12,085 cây gỗ lớn bản địa đã được trồng trên 17.8ha tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), trong 4 đợt từ năm 2020 đến 2022. Khu rừng đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 832 cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, trong đó nổi bật là các doanh nghiệp như: Manulife, KAIROS Coworking, Faslink, DCI, Amber, Đông A Books. Khu rừng sẽ được theo dõi, giám sát và chăm sóc trong vòng 4 năm để đảm bảo cây mới trồng phát triển ổn định thành rừng.

Xem thêm về các chương trình trồng rừng khác của Gaia tại đây. 

 

 

????????????Báo cáo rừng Bạch Mã đầu năm 2021

Đợt 1: Gaia đã trồng 3,702 cây vào tháng 1.2021

Đợt 2: Gaia đã trồng 1,034 cây vào tháng 2.2021

           1. Năm thứ nhất, báo cáo số 1, tháng 03.2021 

2. Năm thứ hai, báo cáo số 2, tháng 02.2022 

3. Năm thứ ba, báo cáo số 3, tháng 02.2023 

4. Năm thứ tư, báo cáo số 4, tháng 02.2024 

 

 

????????????Báo cáo rừng Bạch Mã cuối năm 2021

Đợt 3: Gaia đã trồng 4,218 cây vào tháng 12.2021

1. Năm thứ nhất, báo cáo số 1, tháng 02.2022

2. Năm thứ hai, báo cáo số 2, tháng 03.2023

3. Năm thứ ba, báo cáo số 3, tháng 02.2024

 

????????????Báo cáo rừng Bạch Mã năm 2022

Đợt 4: Gaia đã trồng 3,131 cây vào tháng 11.2022

1. Năm thứ nhất, báo cáo số 1, tháng 02.2023

2. Năm thứ hai, báo cáo số 2, tháng 02.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tải về
HÀNH ĐỘNG NGAY