Báo cáo rừng Bến En

Thư viện - chơi mà học

Nhập từ khóa tìm kiếm

Báo cáo rừng Bến EnChương trình Góp 1 cây là góp rừng Bến En đã được Gaia triển khai từ ngày 12 tháng 2.2020. Sau 3 năm triển khai, tính đến tháng 04.2023, Gaia đã triển khai trồng 71,316 cây, phủ xanh diện tích 71.3ha rừng nghèo kiệt tại Bến En. Khu rừng đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 1699 cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, trong đó nổi bật là các doanh nghiệp như: OMO, Nestlé, EY, KFC, Manulife,v.v. Khu rừng sẽ được theo dõi, giám sát và chăm sóc trong vòng 4 năm để đảm bảo cây mới trồng phát triển ổn định thành rừng. Mời bạn xem thêm thông tin tại bit.ly/rungbenen

 

???????????? Báo cáo Rừng Bến En 2020 

Năm thứ nhất:

Đợt 1. Gaia đã tiến hành trồng 1,013 cây gỗ lớn thuộc 2 loài vào ngày 8-11.05.2020

Báo cáo Rừng Bến En đợt 1. Số 1. Tháng 6.2020. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En đợt 1. Số 1. Tháng 6.2020. Bản tiếng Anh

Đợt 2. Gaia đã tiến hành trồng 7,715 cây vào ngày 19 - 22.08.2020

Báo cáo Rừng Bến En đợt 2. Số 1. Tháng 9.2020. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En đợt 2. Số 1. Tháng 9.2020. Bản tiếng Anh

 

Năm thứ hai: Báo cáo Rừng Bến En 2020- Năm 2. Tháng 12.2021. Bản tiếng Việt

Năm thứ ba: Báo cáo Rừng Bến En 2020- Năm 3. Tháng 12.2022. Bản tiếng Việt

 

???????????? Báo cáo Rừng Bến En 2021

Năm thứ nhất:

Đợt 3. Gaia đã tiến hành trồng 11.143 cây gỗ lớn thuộc 2 loài vào ngày 20-31.3.2021

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 1. Tháng 5.2021. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 1. Tháng 5.2021. Bản tiếng Anh

Đợt 4. Gaia đã tiến hành trồng 2605 cây gỗ lớn thuộc 2 loài vào ngày 25-30.8.2021

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 2. Tháng 10.2021. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 2. Tháng 10.2021. Bản tiếng Anh

 

Năm thứ hai: Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 3. Tháng 12.2022. Bản tiếng Việt

 

???????????? Báo cáo Rừng Bến En 2022

Năm thứ nhất:

Đợt 5. Gaia đã tiến hành trồng 13.656 cây vào ngày 10.3-12.4.2022

Báo cáo Rừng Bến En 2022. Số 1. Tháng 6.2022. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En 2022. Số 1. Tháng 6.2022. Bản tiếng Anh

Đợt 6. Gaia đã tiến hành trồng 23.350 cây vào ngày 20.07-19.09.2022

Báo cáo Rừng Bến En 2022. Số 2. Tháng 10.2022. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En 2022. Số 2. Tháng 10.2022. Bản tiếng Anh

 

????????????Báo cáo Rừng Bến En 2023

Năm thứ nhất:

Đợt 7. Gaia đã tiến hành trồng 11.834 cây vào tháng 03.2023

Báo cáo Rừng Bến En 2023. Số 1. Tháng 3.2023. Bản tiếng Việt

 

Đợt 8. Gaia đã tiến hành trồng 16.386 cây vào tháng 08.2023

Báo cáo Rừng Bến En 2023. Số 2. Tháng 10.2023. Bản tiếng Việt

 

heartheartheart Mời bạn cùng Gaia góp cây trồng rừng Bến En

yes Cách 1. Chuyển khoản vào Ngân hàng ACB, Tên TK: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Số TK: 111 666 7878. Nội dung: R5- Tên bạn - Số điện thoại - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự)

yes Cách 2. Qua ví momo bằng cách quét mã QR trên ảnh bằng camera để ghi nội dung: R5- Tên bạn - Số điện thoại - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự).

heart Nếu bạn muốn nhận thông tin về RỪNG BẾN EN, hãy điền form này: http://bit.ly/nhantinrunggaia 

 

heartSau 1-2 ngày, không quên xem tên và lời nhắn của mình trên RỪNG BẾN EN tại: http://bit.ly/rungbenen

heartMời xem thêm thông tin về chương trình doanh nghiệp trồng rừng cùng Gaia tại đây: bit.ly/doanhnghiepthamgiagaia

 

heartheartCảm ơn bạn đã ủng hộ trồng rừng vì một Việt Nam xanh hơn!

 

 

  

 

  

 

 

 

 


Tải về
HÀNH ĐỘNG NGAY