BÁO CÁO RỪNG BẾN EN

Thư viện - chơi mà học

Nhập từ khóa tìm kiếm

BÁO CÁO RỪNG BẾN ENChiến dịch Góp 1 cây là góp rừng Bến En đã được Gaia triển khai từ  ngày 12 tháng 2.2020. Chỉ với 65,000 đ, người tham gia đã trồng được một cây gỗ lớn tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa nhằm khôi phục rừng đầu nguồn nghèo kiệt. heartNgay khi chuyển khoản ủng hộ, tên và lời nhắn của người ủng hộ đã xuất hiện trên Rừng Bến En tại đây: http://bit.ly/rungbenen

 

Sau đó, Gaia phối hợp với Vườn Quốc gia Bến En trồng rừng vào Vụ Xuân (tháng 3-tháng 5) hoặc Vụ Thu (tháng 8-9). Quá trình trồng và chăm sóc rừng được thực hiện và giám sát chặt chẽ từ thiết kế trồng rừng, chuẩn bị đất, chọn mua cây giống đến vận chuyển, trồng rừng và chăm sóc rừng. Gaia và Vườn Quốc gia Bến En sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện chăm sóc khu rừng trong 4 năm liên tiếp để đảm bảo tỷ lệ sống của cây là 70-90% sau 4 năm.

Đến nay, Gaia đã tiến hành 4 đợt trồng rừng tại Bến En, trong đó, 2 đợt trồng vào năm 2020, và 2 đợt trồng rừng vào tháng 3 và tháng 8 năm 2021.

 

Để giúp các bạn hiểu và biết rõ sự phát triển của khu rừng, Gaia phối hợp với Vườn Quốc gia Bến En xây dựng báo cáo chi tiết về các khu rừng Bến En theo năm trồng rừng. Mỗi báo cáo gồm thông tin chi tiết về khu rừng, ảnh chụp cận cảnh của một số cây trồng, ảnh chụp ảnh quan rừng. Chiều cao và chỉ số đường kính gốc cây trồng cũng được đo đạc, ghi nhận. Hàng năm, Gaia sẽ tiến hành chụp ảnh tại cùng vị trí, đồng thời đo lại chiều cao, đường kính, kiểm tra lại số loài động thực vật, tỷ lệ sống của cây, độ che phủ rừng...giúp bạn thấy được sự phát triển của cây rừng.

Chúc các bạn đọc báo cáo vui vẻ! Hãy nhớ, bạn đã cùng Gaia bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. 

 

enlightenedDưới đây là các báo cáo rừng Bến En 2020

 

Đợt 1. Gaia đã tiến hành trồng 1013 cây gỗ lớn thuộc 2 loài vào ngày 8-11.05.2020

Báo cáo Rừng Bến En đợt 1. Số 1. Tháng 6.2020. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En đợt 1. Số 1. Tháng 6.2020. Bản tiếng Anh

 

Đợt 2. Gaia đã tiến hành trồng 7715 cây vào ngày 19 - 22.08.2020

Báo cáo Rừng Bến En đợt 2. Số 1. Tháng 9.2020. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En đợt 2. Số 1. Tháng 9.2020. Bản tiếng Anh

 

Báo cáo năm 2. Cho cả 2 đợt trồng rừng trong năm 2020

Báo cáo Rừng Bến En 2020- Năm 2. Tháng 12.2021. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En 2020- Năm 2. Tháng 12.2021. Bản tiếng Anh (Sẽ tải lên sớm)

 

Mời bạn đón xem các báo cáo tiếp theo vào: Tháng 10.2022, Tháng 10.2023. 

 

enlightenedDưới đây là các báo cáo rừng Bến En 2021.

Đợt 3. Gaia đã tiến hành trồng 11.143 cây gỗ lớn thuộc 2 loài vào ngày 20-31.3.2021

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 1. Tháng 5.2021. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 1. Tháng 5.2021. Bản tiếng Anh

Đợt 4. Gaia đã tiến hành trồng 2605 cây gỗ lớn thuộc 2 loài vào ngày 25-30.8.2021

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 2. Tháng 10.2021. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 2. Tháng 10.2021. Bản tiếng Anh

Đợt 5. Gaia đã tiến hành trồng 2605 cây gỗ lớn thuộc 2 loài vào ngày 25-30.8.2021

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 2. Tháng 10.2021. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En 2021- Số 2. Tháng 10.2021. Bản tiếng Anh

 

enlightenedDưới đây là các báo cáo rừng Bến En 2022.

Đợt 1. Gaia đã tiến hành trồng 12.456 cây vào ngày 10.3-10.4-2022

Báo cáo Rừng Bến En đợt 5. Số 1. Tháng 6.2020. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Bến En đợt 5. Số 1. Tháng 6.2020. Bản tiếng Anh

 

Mời bạn đón xem các báo cáo tiếp theo vào: Tháng 8.2022, Tháng 8.2023 và Tháng 8.2024

 

 

 

  

 

  

 

 

 


Tải về
HÀNH ĐỘNG NGAY