Báo cáo Rừng Xuân Liên

Thư viện - chơi mà học

Nhập từ khóa tìm kiếm

Báo cáo Rừng Xuân LiênChiến dịch Góp 1 cây là góp rừng Xuân Liên đã được Gaia triển khai từ ngày 8 tháng 2.2020. Sau 3 năm triển khai, tính đến tháng 04.2023, Gaia đã triển khai trồng 56,199 cây, phủ xanh diện tích 65.5ha rừng nghèo kiệt tại Xuân Liên. Khu rừng đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 2044 cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, trong đó nổi bật là các doanh nghiệp như: SAITEX, Nestlé, Purite Baby, Boo, Manulife, Panasonic,v.v. Khu rừng sẽ được theo dõi, giám sát và chăm sóc trong vòng 4 năm để đảm bảo cây mới trồng phát triển ổn định thành rừng. Mời bạn xem thêm thông tin tại bit.ly/rungxuanlien 

 

????????????Báo cáo Rừng Xuân Liên 2020 

Năm thứ nhất:

Đợt 1. Gaia đã trồng 4,500 cây gỗ lớn thuộc 17 loài vào ngày 17-21.3.2020

Báo cáo Rừng Xuân Liên đợt 1. Số 1. Tháng 4.2020. Bản tiếng Việt

Báo cáo Rừng Xuân Liên đợt 1. Số 1. Tháng 4.2020. Bản tiếng Anh

Đợt 2. Gaia đã trồng 751 cây vào ngày 8-11.5.2020

Báo cáo rừng Xuân Liên đợt 2. Số 1. Tháng 6.2020. Bản tiếng Việt

Báo cáo rừng Xuân Liên đợt 2. Số 1. Tháng 6.2020. Bản tiếng Anh

Đợt 3. Gaia đã trồng 2,350 cây vào ngày 20-21.8.2020

Báo cáo rừng Xuân Liên Số #3. Tháng 9.2020. Bản tiếng Việt

Báo cáo rừng Xuân Liên Số #3. Tháng 9.2020. Bản tiếng Anh.

 

Năm thứ 2: Báo cáo rừng Xuân Liên Số #4. Tháng 12.2021. Bản tiếng Việt

Năm thứ 3: Báo cáo rừng Xuân Liên Số #5. Tháng 12.2022. Bản tiếng Việt

Năm thứ 4: Báo cáo rừng Xuân Liên Số #6. Tháng 12.2023. Bản tiếng Việt

 

????????????Báo cáo Rừng Xuân Liên 2021

Năm thứ nhất:

Đợt 4. Gaia đã trồng 9,107 cây vào ngày 14-25.03.2021

Báo cáo rừng Xuân Liên 2021 Số #1. Tháng 6.2021. Bản tiếng Việt

Báo cáo rừng Xuân Liên 2021 Số #1. Tháng 6.2021. Bản tiếng Anh

Đợt 5. Gaia đã trồng 5,600 cây vào ngày 15-28.8.2021

Báo cáo rừng Xuân Liên Số #2. Tháng 10.2021. Bản tiếng Việt

Báo cáo rừng Xuân Liên Số #2. Tháng 10.2021. Bản tiếng Anh.

 

Năm thứ 2: Báo cáo rừng Xuân Liên Số #3. Tháng 12.2022. Bản tiếng Việt

Năm thứ 3: Báo cáo rừng Xuân Liên Số #4. Tháng 12.2023. Bản tiếng Việt

 

???????????? Báo cáo Rừng Xuân Liên 2022

Năm thứ nhất:

Đợt 6. Gaia đã trồng 18,416 cây vào ngày 04.03.2022-10.04.2022

Báo cáo rừng Xuân Liên 2022 Số #1. Tháng 5.2022. Bản tiếng Việt

Báo cáo rừng Xuân Liên 2022 Số #1. Tháng 5.2022. Bản tiếng Anh

 

Đợt 7. Gaia đã trồng 6,988 cây vào ngày 01.08.2022-25.09.2022

Báo cáo rừng Xuân Liên 2022 Số #2. Tháng 10.2022. Bản tiếng Việt

Báo cáo rừng Xuân Liên 2022 Số #2. Tháng 10.2022. Bản tiếng Anh

 

Năm thứ 2: Báo cáo rừng Xuân Liên Số #3. Tháng 12.2023. Bản tiếng Việt

 Báo cáo rừng Xuân Liên Số #3. Tháng 12.2023. Bản tiếng Anh

 

 

???????????? Báo cáo Rừng Xuân Liên 2023

Năm thứ nhất:

Đợt 8. Gaia đã trồng 8,642 cây vào ngày 04 - 30.03.2023

Báo cáo rừng Xuân Liên 2023 Số #1. Tháng 3.2023. Bản tiếng Việt

Báo cáo rừng Xuân Liên 2023 Số #1. Tháng 3.2023. Bản tiếng Anh

 

Đợt 9. Gaia đã trồng 14,508 cây vào ngày 01 - 30.08.2023

Báo cáo rừng Xuân Liên 2023 Số #2. Tháng 8.2023. Bản tiếng Việt

Báo cáo rừng Xuân Liên 2023 Số #2. Tháng 8.2023. Bản tiếng Anh

 

???????????? Báo cáo Rừng Xuân Liên 2024

Năm thứ nhất:

Đợt 10. Gaia đã trồng 5,462 cây vào ngày 03.2024

Báo cáo rừng Xuân Liên 2024 Số #1. Tháng 5.2024. Bản tiếng Việt

 

heartheartheartMời bạn tiếp tục góp cây trồng rừng Xuân Liên

yes Cách 1. Chuyển khoản vào Ngân hàng ACB, Tên TK: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, Số TK: 111 666 7878. Nội dung: R4- Tên bạn - Số điện thoại - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự)

yes Cách 2. Qua ví momo bằng cách quét mã QR trên ảnh bằng camera để ghi nội dung: R4- Tên bạn - Số điện thoại - Lời nhắn trên khu rừng (không quá 20 ký tự).

heart Nếu bạn muốn nhận thông tin về RỪNG XUÂN LIÊN, hãy điền form này: http://bit.ly/nhantinrunggaia 

heartSau 3-5 ngày, không quên xem tên và lời nhắn của mình trên RỪNG XUÂN LIÊN tại: bit.ly/rungxuanlien.

heartMời xem thêm thông tin về chương trình doanh nghiệp trồng rừng cùng Gaia tại đây: http://bit.ly/doanhnghiepthamgiagaia

 

heartheartCảm ơn bạn đã ủng hộ trồng rừng vì một Việt Nam xanh hơn!

 


Tải về
HÀNH ĐỘNG NGAY