TRỔNG RỪNG BẾN EN - ĐỢT 4

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

TRỔNG RỪNG BẾN EN - ĐỢT 4

Thời gian góp rừng 02-04.2020  05-07.2020  08.2020 đến 02.2021  03-07.2021

Đợt 4. Dự kiến trồng rừng vào ngày giữa tháng 8 năm 2021.

Để nhận báo cáo cập nhật tiến độ trồng rừng và hiện trạng khu rừng, mời bạn điền thông tin tại:

http://bit.ly/nhancapnhatrunggaia

Bấm vào đây để xem thêm thông tin về trồng rừng Bến En và cách góp cây

Thời gian góp rừng 02-04.2020  05-07.2020  08.2020 đến 02.2021  03-07.2021Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY