Tin GAIA


Tin GAIA

Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2017 – Gaia Nature Conservation đã tổ chức một khoá lớp tập huấn về cách làm phân xanh và cách khởi động chương trình làm phân xanh tại Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS). Tập huấn giúp người tham gia tìm hiểu về cách làm phân xanh và những đóng góp quan trọng của việc làm phân xanh đối với môi trường và đặc biệt là cách khởi động chương trình làm phân xanh tại trường học.

HÀNH ĐỘNG NGAY