TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN - ĐỢT 4

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN - ĐỢT 4

Thời gian góp rừng: 01-03.2020  03-05.2020  05-07.2020  08.2020 đến 02.2021  03-07.2021 08.2021 đến 02.2022  Trang 2 | Trang 3 03-07.2022 Trang 2 08.2022 đến 02.2023

heart Dự kiến trồng rừng đợt 7: tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên  vào giữa tháng 8.2022. Chi phí góp cây đợt 4: 65.000đ 

heart Mục tiêu trồng cây đợt 7: ít nhất 10.000 cây. Hạn ủng hộ: 6 tháng 7. 2022. 

heart Tổng số cây đã ủng hộ ĐỢT 7: 2618 cây 

 

enlightened Tổng số cây ủng hộ cho Rừng Xuân Liên đã được trồng: 39.124 cây

 
  • Đợt 1 đã trồng: 4.500 cây, Ngày 21 tháng 3.2020  Trong đó: 2000 cây có chi phí góp cây là: 50.000đ/cây (do được Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên hỗ trợ cây giống sản xuất trong khu bảo tồn). 2500 cây do Công ty Saitex và Boo ủng hộ với chi phí là 65.000đ/cây.

  • Đợt 2 đã trồng:  751 cây, Ngày 9-11.05.2020.  Chi phí góp cây đợt 2 là 65.000đ/cây.

  • Đợt 3 đã trồng:  2.350 cây, Ngày 20-21.08.2020.  Chi phí góp cây đợt 3 là 65.000đ/cây và 50.000đ/cây (đối với 2000 cây trồng trên khu đất trống trọc, do Pampers tài trợ).

  • Đợt 4 đã trồng:  9.107 cây, Ngày 14-25.03.2021.  Chi phí góp cây đợt 4 là 65.000đ/cây. Trong đó, công ty Saitex góp 1774 cây, doanh nghiệp The New Gym góp 2020 cây

  • Đợt 5 đã trồng: 5.600 cây, Ngày 25-28.08.2021.  Chi phí góp cây đợt 5 là 65.000đ/cây. Trong đó, công ty Saitex tiếp tục đóng góp 1774 cây, doanh nghiệp Cường Thuận Phát ủng hộ 1000 cây. 

  • Đợt 6 đã trồng: 18.416 cây, ngày 10.3-10.4.2022. Chi phí góp cây đợt 6 là 65.000đ/cây. Trong đó Công ty Saitex tiếp tục góp 1.774 cây, Manulife 5000 cây, Arup 3000 cây, Faslink 1465 cây, Panasonic 1500 cây, còn lại là từ 715 cá nhân và nhóm. 

enlightened Báo cáo rừng Xuân Liên tại đây: http://bit.ly/baocaorungxuanlien

Đợt 4. Đã trồng rừng vào ngày Thế giới Trồng Cây 21 tháng 03.2021: 9.107 cây

Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY