TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN - ĐỢT 3

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN - ĐỢT 3

Thời gian góp rừng: 01-03.2020  03-05.2020  05-07.2020  08.2020 đến 02.2021  03-07.2021

Đợt 3. Trồng rừng vào ngày 10-27.08.2020: 2.350 cây

Để nhận báo cáo cập nhật tiến độ trồng rừng và hiện trạng khu rừng, mời bạn điền thông tin tại:

http://bit.ly/nhancapnhatrunggaia

Đợt 4. Trồng rừng vào ngày 18-21.03.2021

Bấm vào đây để xem thêm thông tin về trồng rừng Xuân Liên và cách góp cây

Thời gian góp rừng: 01-03.2020  03-05.2020  05-07.2020  08.2020 đến 02.2021  03-07.2021Bài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY