TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN - ĐỢT 4

Sự kiện sắp tới
Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

TRỒNG RỪNG XUÂN LIÊN - ĐỢT 4

Thời gian góp rừng: 01-03.2020  03-05.2020  05-07.2020  08.2020 đến 02.2021  03-07.2021

Đợt 4. Đã trồng rừng vào ngày Thế giới Trồng Cây 21 tháng 03.2021: 9.107 cây

Để nhận báo cáo cập nhật tiến độ trồng rừng và hiện trạng khu rừng, mời bạn điền thông tin tại:

http://bit.ly/nhancapnhatrunggaiaBài viết khác

HÀNH ĐỘNG NGAY