Tin GAIA


Tin GAIA

Gửi bài viết của bạn


Nhập từ khóa tìm kiếm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27/08/2017, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên GAIA đã tổ chức buổi sinh hoạt định kì lần 6 dành cho các bạn trẻ trong nhóm “Kết nối giới trẻ với bảo tồn”. Đây là buổi sinh hoạt cuối cùng trong chương trình Kết nối giới trẻ với bảo tồn thiên nhiên năm 2017, chủ đề: Bảo vệ động vật hoang dã.

HÀNH ĐỘNG NGAY